Välkommen!

Logopedforum är ett socialt nätverk för professionellt samarbete mellan logopeder.

Här kan du hålla kontakt med dina logopedkollegor, ställa frågor och diskutera angelägna ämnen.